Tags: Toplu

20.05.2013 1. toplu

16 Pages · 2013 · 1.07 MB · Turkish

modellerinden Kylie Bisutti, kariyerine son vizyon program›na konuk olan 23 yafl›ndaki Bisutti, "Ben dini inançlar› çok güçlü olan bir Hristiyan›m.