Psychose, trauma en traumagerelateerde psychopathologie

Psychose, trauma en traumagerelateerde psychopathologie

8 Pages · 2003 · 126 KB · Dutch

stress-symptomen en dissociatieve symptomen, met als gevolg diagnostische verwarring en mo-gelijk inadequate behandeling. Afname van een

Psychose, trauma en traumagerelateerde psychopathologie free download


tijdschrift voor psychiatrie 44 (2002) 8 533 Psychisch trauma als medebepalende factor van psychotische stoornissen verdient meer aan- dacht. Sinds meer dan een eeuw zijn er gevalsbe- schrijvingen gepubliceerd over hysterische of reactieve psychosen, met als kerngedachte dat schokkende gebeurtenissen mede ten grondslag liggen aan het uitbreken van een dergelijke psychose (Van der Hart e.a. 1993). Ondanks het feit dat veel clinici in het voetspoor van deze tra- ditie ervan overtuigd zijn dat er een samenhang bestaat tussen het doormaken van ingrijpendegebeurtenissen en het uitbreken van een psycho- se, zijn hysterische of reactieve psychosen uit de vigerende classificatiesystemen verdwenen. Redenen hiervoor zijn het ontbreken van een duidelijk omschreven klinisch beeld (Libbrecht 1992) en de indruk dat de hysterische psychose zeldzaam zou zijn (Sigmund 1997). Het bleek echter dat 30% van alle psychosen die leiden tot opname op een psychiatrische afde- ling, reactief van aard is (Strömgren 1989). Ook andere onderzoeksgegevens hebben op een ver- overzichtsartikel Psychose, trauma en traumagerelateerde psychopathologie m. van gerven, o. van der hart, e.r.s. nijenhuis, t. kuipers achtergrond Schokkende gebeurtenissen vormden een risicofactor voor de voormalige diagnose ‘hysterische psychose’. Tegenwoordig worden psychosen zelden met trauma in verband gebracht. Toch wijst onderzoek op een samenhang tussen psychosen en gerapporteerd trauma. doelBespreken van onderzoek naar trauma, posttraumatische stress-symptomen en dissocia- tieve symptomen bij psychosen. methodeLiteratuuronderzoek met behulp van Medline in de periode vanaf 1990, met

------------- Read More -------------

Download psychose-trauma-en-traumagerelateerde-psychopathologie.pdf

Psychose, trauma en traumagerelateerde psychopathologie related documents

Diplomado en Big Data (DBD)

5 Pages · 2017 · 615 KB · Spanish

DESCRIPCIÓN. En la era digital, la masiva producción de datos abre infinitas oportunidades para un efectivo análisis de la información. El diplomado Big Data proporciona una sólida formación en las principales tecnologías y tendencias que marcan el estado del arte en el ámbito de almacenami

Overzicht voor- en nadelen flexibele arbeidskrachten - HRM Allround

1 Pages · 2012 · 175 KB · Dutch

Sprake van arbeidsovereenkomst. Het advies is een bepaalde tijd contract af te spreken Indien oproepkracht ziek wordt tijdens oproep, dan voor de rest van de duur

diplome d'etat de docteur en pharmacie

186 Pages · 2012 · 5.28 MB · French

ANSM : Agence National de Sécurité du Médicament et des produits de santé bonnes pratiques cliniques. [50] buccodentaire). Mais aussi, éviter, si possible, les interventions dentaires pendant le traitement. En cas de prise de sels de calcium, de sels de fer, d'anti-acides, de topiques gastro

De persoonlijkheid en de ontwikkeling van Rudolf Steiner

11 Pages · 2010 · 65 KB · Dutch

minste verband in zag met volhardende onderzoekers, zoals Paracelsus, Mesmer, of. Fabre d'Olivet van voorheen, of William transcendentale vermogens van de mens tijdelijk worden verduisterd, opdat hij al zijn Steiner kennis met een geleerd plantkundige, die zich tijdelijk in zijn land ophield. Het

Estreno en cines 16 de diciembre

1 Pages · 2011 · 7.26 MB · Spanish

una pelÍcula de paco arango con diego peretti aitana sÁnchez-gijÓn goya toledo andoni hernÁndez rosa marÍa sardÁ amparo barÓ

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

34 Pages · 2003 · 83 KB · Dutch

mers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd van minder dan een onbepaalde tijd. 3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:668 lid 1 BW geldt ten

Le sport en Chine : Ombres et lumieres PDF

7 Pages · 2017 · 112 KB · French

Yoga et gym chinoise - Un peu d'exercice physique, un peu de spiritualité, des pratiques sportives . 8, Pranayama Dipika - Lumière sur le Pranayama Quand PSA Peugeot Citroën s'est tourné vers la. Chine. L'entrée au . Et envoyé le club dans les bas-fonds de la pyramide sportive. Il n'en faut

Voor de tiende keer vindt dit jaar de Zwolse Kleindier- en

34 Pages · 2012 · 468 KB · Dutch

Landstede MBO studenten van de opleiding Dierverzorging in Raalte hebben, net als voorgaande jaren, gastles gehad van een ervaren keurmeester.

Trauma/Surgical Critical Care Goals and Objectives Emergency

10 Pages · 2007 · 161 KB · English

Trauma/Surgical Critical Care Goals and Objectives Emergency Medicine Residency Training required to present a critical care topic of your choice at one of

PLA D'EMPRESA PER A UN PROJECTE D'EMPRENEDORIA DE FRUITA I VERDURA EN ...

71 Pages · 2011 · 1.4 MB · Spanish

El pla d'empresa és l'eina principal que s'utilitza per decidir si el projecte és prou sòlid per crear el Paraules clau: Pla d'empresa, producció i comercialització hortofructícola, agroecològica, pla és en el què ens hem basat per realitzar l'estudi de l'entorn i les dades econòmiques,