Download hier de pdf van deze uitgave

Download hier de pdf van deze uitgave

32 Pages · 2007 · 7.67 MB · Dutch

de eerstelijns gezondheidszorg?' (blz. 473). Hij ziet de (toekomstige) verpleegkundige de . Smits 1, J. K. D. Oey 1, L. J. de Heer 1; AIkmaar: H. F. van. Waveren 1 ;Almelo: R. E. Boelen 1, H. W. Dethmer 1 ;Amstel- uitgaan van het statisch concept. Men moet een dynamisch concept inbrengen,.

Download hier de pdf van deze uitgave free download


leven Plaatsing van brieven in deze rubriek houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven zienswijze onderschrijft De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten OPROEP ACTIEGROEP ARTSENPENSIOEN De verplichte pensioenregeling voor medi sche specialisten en huisartsen is voor menig arts een'ramp' Velen raakten mede als gevolg van deze pensioenregeling in financiEle moei lijkheden Anderen weer bedankten om deze regeling voor het lidmaatschap van de KNMG Dit is een begrijpelijke reactie, die echter moet worden betreurd, daar huisartsen zowel als medische specialisten een goede pensioenregeling nodig hebben: met her op zeggen van het lidmaatschap van de KNMG wordt zoiets niet bereikt; het is noodzakelijk dat huisartsen en specialisten zich verenigen, om op die manier de besturen van de pensioen fondsen ervan te doordringen, dat het hen ernst is en dater grote onvrede heerst De onvrede is zo groot, dat de bestaande rege ling op korte termijn moet worden gewijzigd In juni 1980 werd door 66n der oprichters van de Actiegroep Artsenpensioen een telefoni sche minienqudte onder 230 collegae gehou den Hieruit bleek, dat ruim 60% van de onder vraagde huisartsen en medische specialisten meer dan ongelukkig is met de huidige gang van zaken De steeds maar stijgende premie druk, het lage rendement en het feit dat door de KNMG werd nagelaten een landelijke enqudte te houden onder de artsen, om zodoende te weten te komen of men deze verplichte pensi oenregeling indertijd wilde, gaven voor ons de doorslag, zodat in juli 1980 te Rotterdam de Actiegroep Artsenpensioen werd opgericht De Actiegroep Artsenpensioen is niet tegen een pensioenregeling, maar vindt wel, dat de ze beter en rechtvaardiger dient te zijn, opdat: de verhouding tussen de betaalde premie en het op te bouwen pensioen wordt verbe terd en rekening wordt gehouden met de financiEle draagkracht; onrechtvaardigheden in de bestaande re geling worden opgeheven; de verplichte deelnemers meer invloed hebben op de besluitvorming binnen de besturen van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) en de Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (SPMS) Deskundigen op her gebied van pensioenvor ming beamen, dat bij de vastgestelde premies veel hogere rendementen en uiteindelijk be tere pensioenen zouden moeten behoren Onze actuaris behalve van deze wiskundige raadgever heeft de Actiegroep Artsenpensi oen zich ook van een juridische adviseur ver zekerd heeft onze pensioenregeling met die van het Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (PGGM) vergeleken Het resultaat is opzien barend:

------------- Read More -------------

Download download-hier-de-pdf-van-deze-uitgave.pdf

Download hier de pdf van deze uitgave related documents

CMEA NEWS Spring 2017.pdf

40 Pages · 2017 · 5.09 MB · English

Would you like to share a trusty piece from your teaching repertoire? If so, email me for more details. I hope to see you all soon at the conference! Rhythmic Workout for. Music Educators. Rogerio Boccato. Advanced Guitar for the Music Teacher. Christopher Ladd. Band Instrument Maintenance.

Casio Exilim User Guide PDF

4 Pages · 2016 · 21 KB ·

Assessment Answers in digital format, so the resources that you find are reliable. If you are looking for Answer To Kipling And I Diagnostic Test, our library is [PDF] Fundamentals Of Database Systems Elmasri Exercise Solutions.

Design Guidelines For Convention Halls PDF

3 Pages · 2016 · 21 KB ·

If you are looking for Dental Material Mcqs With Answers, our library is free for you. We provide copy of Dental. Material Mcqs With Answers in digital 

Report PDF (8.9 MB)

52 Pages · 2014 · 8.94 MB ·

by wastewater disposal practices at the Advanced Test Reactor. Complex. with a Grundfos™ 5-horsepower SS submersible pump, 4-wire.

Indiana Application for Handgun License (PDF Format)

4 Pages · 2006 · 565 KB · English

****PROCEDURE FOR GUN PERMITS* * * * IF YOU ARE NOT A CITIZEN OF THE UNITED STATES, YOU ARE NOT TO BE IN Indiana Handgun License Application Created Date:

Guided Reading Activity 30 1 PDF

4 Pages · 2016 · 22 KB ·

[PDF] Advanced Financial Accounting Baker Chapter 3 Solutions. If you are [PDF] Oxford English Grammar Course Intermediate With Answers.

JOurnal merchandising videogame pdf

17 Pages · 2014 · 1.5 MB ·

“Mobile Games” include games for Apple iOS, Google Android, Windows Phone 7 and 8, Nokia Symbian, .. generations (for overviews, see Boyle et al. Blattberg, Robert C. and John Deighton (1996), “Manage Marketing by the.

R. Hautea Presentation (PDF)

39 Pages · 2012 · 7.31 MB ·

brinjal in February 2010 and defer commercial release pending further tests. – The Prime Anti Bt Eggplant Campaign - Philippines. Launched in July 

Neige et Glace de Montagne

257 Pages · 2017 · 36.45 MB · French

Editorial. Les cahiers (de géographie, géologie et paléoenvironnement) de la Collection EDYTEM visent à faire connaître Les 21 contributions originales de ce cahier reflètent la dynamique du laboratoire sur la montagne et les priorités mises à OrthoEngine » du logiciel PCI 9.1 pour les p

Aqa Exam Style Questions Answers Biology Chapter 13 PDF

4 Pages · 2016 · 22 KB ·

Aqa Exam Style Questions Answers Biology Chapter 13 - Are you looking Answers, Lab Development Of Human Fetus Answer, and many other in