Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met

4 Pages · 2010 · 213 KB · Dutch

kans op burnout, uitval of vertrek groot. Dit moet zoveel mogelijk vermeden worden, te Nog onbekende kenmerken Ten slotte zijn er verschillen tussen de

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met free download


Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding ( AJE de Veer & AL Francke Werkdruk; meer dan overwerk Utrecht: NIVEL, 2010 ) worden gebruikt U vindt de factsheet en andere NIVELpublicaties in pdfformat op wwwnivelnl Subsidiënt: Ministerie van VWS Werkdruk; meer dan overwerk Factsheet Panel Verpleging & Verzorging, maart 2010 Overwerk hangt samen met de werkdruk die verp leegkundigen en verzorgenden ervaren Echter minstens zo belangrijk zijn de werkomstandigheden Verpleegkundigen en verzorgenden die de kwaliteit van hun zorg minder goed vinden, weinig waardering van het hoger management ervaren en weinig ruimte hebben hun werk zelf in te delen zijn minder tevreden over de werkdruk Ook de zorgsector speelt een rol: in verpleeg en verzorgingshuizen blijkt men het minst tevreden over de werkdruk Wellicht speelt hier de organisatie van het werk, zoals het aantal collega’s dat tegelijkertijd op de afdeling beschikbaar is, een rol Als mensen langdurig werkdruk ervaren, is de kans op burnout, uitval of vertrek groot Dit moet zoveel mogelijk vermeden worden, te meer vanwege de te verwachten tekorten in het arbeidsaanbod Al jarenlang legt de meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden een verband tussen de werkdruk en bepaalde werkomstandigheden, zoals de ervaren waardering en autonomie in het werk (de Veer ea, 2010) In deze factsheet gaan we in op de werkomstandigheden die bijdragen aan een hoge werkdruk, waarbij werkdruk verwijst naar de tevredenheid over de tijd die men heeft voor werkzaamheden zoals directe zorg, administratie en collegiaal overleg Werkdruk en overwerken niet hetzelfde Onvrede over de werkdruk is niet goed te verklaren uit de mate waarin de verpleegkundigen en verzorgenden Figuur Gemiddelde tevredenheid over werkdruk en gemiddelde hoeveelheid overwerk voor elke zorgsetting tegen elkaar afgezet verpleeghuizen verstandelijk gehandicaptenzorg verzorgingshuizen psychiatrie algemene ziekenhuizen thuiszorgverz thuiszorgverpl 26 28 3 32 34 tevredenhei d over de werkdruk (gemiddelden) 2 21 22 23 24 25 hoe vaak werkt men over? (gemiddelden) De gemiddelde tevredenheid is gemeten met een schaal bestaat uit 5 stellingen waarin gesteld wordt dat men voldoende tijd heeft voor de werkzaamheden De antwoorden variëren van he lemaal mee oneens (1) tot helemaal mee eens (5) Voor de hoeveelheid overwerk zijn 2 vragen gesteld: hoe vaak men overwerkt en pauzes overslaat De antwoordmogelijkheden zijn zelden (1), af en toe (2), vaak (3) e n zeer vaak (4) De horizontale en verticale rode lijnen zijn de gemiddelden van alle respondenten op de twee schalen 1 overwerken Pauzes overslaan en extra uren buiten de officiële werktijd, leiden niet automatisch tot onvrede over de werkdruk (zie figuur) Zo blijkt dat de verzorgenden in verpleeg en verzorgingshuizen het meest ontevreden zijn over de werkdruk maar relatief weinig overwerken Verpleegkundigen in de thuiszorg daarentegen werken vaker over én zijn tevreden over de werkdruk Ervaren werkdruk hangt van meer af De hoeveelheid overwerk speelt een rol, maar andere werkomstandi gheden hangen zeker ook samen met de ervaren werkdruk (zie tabel aan het einde) Verpleegkundi gen en verzorgenden die tevreden zijn over de werkdruk: • vinden de kwaliteit van zorg die door hun team gegeven wordt beter; • voelen zich meer gewaardeerd door het hoger management; • en ervaren meer autonomie in hun werk dan degenen die minder tevreden zijn over de werkdruk Andere werkomstandigheden, zoals tevredenheid over de overlegstructuur, ontplooiings en promotiemogelijkheden, voegen daar niets extra’s meer aan toe Dit komt omdat met name de ingeschatte kwaliteit van zorg en de ervaren waardering vanuit het hoger management samenhangen met de manier van leidinggeven, de tevredenheid over de overlegstructuur, ontplooiings en groeimogelijkheden Kleine invloed achtergrondkenmerken De onderzochte achterg rondkenmerken van de verpleegkundigen en verzorgenden spelen nauwelijks een rol bij de tevredenheid over de werkdruk

------------- Read More -------------

Download deze-factsheet-is-een-uitgave-van-het-nivel-de-gegevens-mogen-met.pdf

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met related documents

Is Technological Progress a Thing of the Past?

30 Pages · 2015 · 651 KB ·

Gordon) says that the low-hanging fruits of invention have been picked. Mokyr, 2015). This was recognized at the time of the Industrial Revolution: 7 

Women Are Sneaky: Behind every successful business there is a good

5 Pages · 2005 · 18 KB · English

www.cheapjunk.com Page 1 of 5 Women Are Sneaky: Behind every successful business there is a good woman Anyone who has been around for awhile knows that women are sneaky.

Breast cancer protein is finally purified : Nature News

5 Pages · 2010 · 100 KB · English

http://www.nature.com/news/2010/100822/full/news.2010.422.html[8/23/2010 10:17:13 AM] page. Log in / register comments on this story Stories by subject

Neige et Glace de Montagne

257 Pages · 2017 · 36.45 MB · French

Editorial. Les cahiers (de géographie, géologie et paléoenvironnement) de la Collection EDYTEM visent à faire connaître Les 21 contributions originales de ce cahier reflètent la dynamique du laboratoire sur la montagne et les priorités mises à OrthoEngine » du logiciel PCI 9.1 pour les p

Le Maghreb face aux nouveaux enjeux mondiaux Note de l'Ifri

27 Pages · 2013 · 752 KB · French

africains sont les plus touchés.3 Selon les statistiques de la Banque mondiale de 2008, environ un 3 L'Afrique en 2004 comptait 31 % des habitants de la planète vivant dans l'extrême pauvreté, contre 19 % en . le modèle des multiples indicateurs - multiples causes (MIMIC) pour estimer l'indic

Teksten leren schrijven in het basisonderwijs

37 Pages · 2011 · 4.2 MB · Dutch

Teksten leren schrijven in het basisonderwijs Maak er een echte tekst van, dus gebruik geen nummertjes! Teksten leren schrijven in het basisonderwijs.

Doorstromende loopbaanbegeleiding; hoe maken we er samen werk van?

13 Pages · 2012 · 2.21 MB · Afrikaans

hoe maken we er samen werk van? wereld van leren en werken. als onderdeel van loopbaanbegeleiding • Maak afspraken over terugkoppeling

Mensgericht werken maak er samen iets leuks van

1 Pages · 2011 · 66 KB · Dutch

maak er samen iets leuks van Wat ruimte om te leren objectiveren ruimte bieden voor je werk toepassen van bestaande instrumenten

Xenoestrogenicity in InVitro Assays Is Not Caused by Displacement of Endogenous Estradiol from ...

10 Pages · 2004 · 332 KB ·

pete for binding places on serum proteins and cause an increase of available and very potent In contrast, Ishihara et al. (2003) stripping procedure, can be displaced by a test compound in the in vitro . In the experiments performed in in vitro culture plates, however 38, 339–345. Arnold, S. F

(provisoire) de l'incertitude

14 Pages · 2012 · 355 KB · English

removing uncertainty by applying the Interpretive Theory of Translation developed by is thus part of the wider intellectual discussion on pragmatic approaches to translation that the founders of the Interpretive . rait être difficile de démêler ce qui relève de l'incertitude et ce qui ressort