COM(2017)

COM(2017)

14 Pages · 2017 · 545 KB · Polish

17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109a, 111, 114, 127, 130,. 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 i 308b, powierza się Komisji na okres czterech lat od dnia 23 maja 2014 r. Komisja jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania dotyczącego

COM(2017) free download

15578/17 ur DGG 1B PL Rada Unii Europejskiej Bruksela , 8 grudnia 2017 r (OR en ) 15578 /17 EF 336 ECOFIN 1108 SURE 58 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania: 7 grudnia 2017 r Do: Jeppe TRANHOLM MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Nr dok Kom: COM(2017) 740 final Dotyczy: SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wykonania uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych przekazanego Komisji na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r w sprawie podejmowa nia i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 740 final Zał: COM(2017) 740 final PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7122017r = COM(2017) 740 final = SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wykonania uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych przekazanego Komisji na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reaseku racyjnej (Wypłacalność II) 1 I Wprowadzenie W dyrektywie Wypłacalność II 1 wprowadzono solidne i trwałe ramy ostrożnościowe dotyczące zakładów ubezpieczeń w UE Ramy te opierają się na profilu ryzyka poszczególnych zakładów ubezpieczeń w celu promowania porównywalności, przejrzystości i konkurencyjności Dyrektywa została zmien iona: • dyrektywą 2011/89/UE (dyrektywa w sprawie konglomeratów finansowych) 2, • dyrektywą 2012/23/UE 3, • dyrektywą Rady 2013/23/UE 4, • dyrektywą 2013/58/UE 5, oraz • dyrektywą 2014/51/UE (dyrektywa Omnibus II) 6 II Podstawa prawna Niniejsze sprawozdanie jest wymagan e na podstawie art 301a ust 2 dyrektywy Wypłacalność II Zgodnie z tym przepisem uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109a, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 i 308b, powierza się Komisji na okres czterech lat od dnia 23 maja 2014 r Komisja jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania dotyczącego tego rodzaju przekazanych uprawnień najpóźniej w terminie sześciu miesięcy przed końcem tego okresu czterech lat Niniejsze sprawozdanie dotyczy zatem przekazanych uprawnień, które objęte są zakresem stosowania art 301a Nie obejmuje ono przypadków przekazania uprawnień określonych w art 301b 1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i

------------- Read More -------------

Download com-2017.pdf

COM(2017) related documents

Herbst | Winter 2017

23 Pages · 2017 · 4.16 MB · German

Mit dem Saisonwechsel ziehen wieder frische Trends ins Land, die für jeden. Geschmack den passenden Look bereithalten. Futuristische Modelle oder. Oliv- und Khakitöne lassen uns die eisigen Temperaturen vergessen. Außerdem wagen wir den Griff zu extravaganten Statement-Fassungen, sanften 

Academic Decathlon 2017 / 2018 Handbook

68 Pages · 2017 · 2.8 MB · English

language and literature, mathematics, science, social science, speech, interview, and essay culminating in Alyssa Lomier. 1560 N. Minnewawa. (559) 327-3090 [email protected] Clovis, CA 93611. Bullard High. (559) 451-4320 Academic Decathlon: GPA Calculation Worksheet.

2017 media kit

20 Pages · 2016 · 4.04 MB · English

Pittsburghers rely on Pittsburgh Magazine for information and recommendations that will enhance their lives with the best our city has to offer. Nearly 50 years in the making,. Pittsburgh Magazine has built a total market reach of more than 700,000 people annually across a dynamic multimedia platfo

Singener Wochenblatt vom 18. Oktober 2017 - Ausgabe Hegau

7 Pages · 2017 · 2.24 MB · German

schaft pflegen nach der Kiwa- nis-Idee verbunden mit der goldenen Regel«, so Glunz wei- ter. Hierzu gibt das Programm für sein Amtsjahr genügend Anläs Meta Medija ergänzte. Zudem wurde eine neue Drainagelö- sung umgesetzt, in deren Zug der alte Teich ausgetrocknet wurde und die Zisterne 

2017 Course Catalog & Student Handbook

98 Pages · 2017 · 1.3 MB · English

Student Handbook. School Locations: Piedmont School. Columbia School. Charleston School. Houston School. Main Campus. Branch Campus 933 Commerce Circle. 4500 South Pinemont processes), repair of damaged equipment, maintenance welding, and a specialization in the welding of 

Big Data solutions for market intelligence for a B2B com

75 Pages · 2017 · 3.07 MB · English

and commercial software in the areas of lead generation, social media and competitor in- telligence. Third, a proof of Keywords. Big Data, open source, market intelligence, text mining, social media . bag-of-words: a text analysis approach where the document is treated as a collection of tokens in

New Hampshire Suicide Prevention Plan 2017-2020

25 Pages · 2017 · 782 KB · English

As per NH RSA 126-R, the New Hampshire Council on Suicide Prevention (SPC) is charged with the oversight of members developed plan goals, objectives and activities over the course of several meetings in 2016 .. Prevention Conference and recommend presenters specific to law enforcement.

41st ANNUAL TRIGG COUNTY COUNTRY HAM FESTIVAL 2017 SCHEDULE OF EVENTS

6 Pages · 2017 · 460 KB · English

9:00 AM - 5:00 PM WKDZ / WHVO Mini-Plex Studio &. WKDZ 106.5 FM - LIVE Broadcast Coverage / Streaming /. WKDZ Renaissance Stage. NEW - LIVE Video of Ham Festival 2017 www.wkdzradio.com. 8 Hours - LIVE Coverage from the Trigg County. Country Ham Festival - "2017 WKDZ COUNTRY 

NC Medicaid Bulletin November 2017

36 Pages · 2017 · 673 KB · English

This new method will apply to all X12 837 Institutional, Professional, and Dental claim transaction types. (837I/P/D) as well as . Training catalog in SkillPort on the NCTracks secure provider portal Providers can register for these courses in SkillPort, the NCTracks Learning Management System.

Class of 2017 Handbook for College and Career Planning

43 Pages · 2016 · 4.44 MB · English

to help you navigate the many options available. Best of luck, and .. Comparing the SAT (Current and Redesigned) to the ACT. A guide from Summit